pakaitomis


pakaitomis
pakaitomìs adv., pakaitõm vieną kartą vienas, antrą kartą antras, pasikeičiant, pakaitais: Laukai ėjo pakaitomis su miškais J.Balč. Romane pakaitomis eina tai graudžios, vietomis tiesiog tragiškos, tai linksmos istorijos . Pagaliau susitarė: piemeniui miegot ant trobos užlų, o šerti jį privalo kiekviena šeimyna po dieną, pakaitom J.Balt. Pakaitomis irdamiesi kartimi, jie stūmėsi nuo kranto . Balsis u eina dažnai pakaitomis su dvibalsiu uo (plg. gula : guolis, įduba : duobė, čiužinėti : čiaužti : čiuožti) J.Jabl. Laimę ir nelaimę pakaitomis jaučia A1883,158. Paskui abu (paukščiai) pakaitomis perėjo Blv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pakaitomis — pakaitomi̇̀s prv. Tūkstančiai žmonių̃ pakaitomi̇̀s budėjo Nepriklausomýbės aikštėjè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsunkinti — 1 apsuñkinti tr. K, Š, Rtr, KŽ; SD196, Q83, H161, R60,65, MŽ80,86, Sut, M, L, LL112 1. N, LL114 apdėti, apkrauti kokiu svoriu: Kiek apsuñkinti medžiai šitais lapais! Ob. Tas daržas buvo prižėlęs gražiausiais medžiais, apsunkintais daugybe… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžargai — apžargaĩ adv. 1. apžergiant, aplenkiant: Važiuok keliu apžargaĩ, bet nevažiuok keliaverkėm (keliavertėmis) Knv. 2. B paskui vienas kitą, pakaitomis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžargiai — apžargiaĩ adv. 1. apsižergus, apžargomis: Apžargiaĩ sėdėti K. 2. K paskui vienas kitą, pakaitomis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitarti — atitar̃ti, atìtaria, atìtarė 1. tr. reikiamai ištarti: Tik fonetinis pasiruošimas įgalina tikriau suvokti svetimos kalbos garsinę lytį ir tiksliai atitarti jos garsus EncVIII410. 2. tr., intr. J, KŽ, Lnkv, Ul atsakyti: Jam žodį pasakyk – jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitrūkti — intr. BŽ307, attrūkti K, GrvT36, Dv; RtŽ, atatrūkti Š; SD1108 1. K, RtŽ, Rtr, NdŽ, KŽ; Nmč, Ds daliai ko atplyšti, atskilti: Virvės galas atitrūko DŽ. Trumpas galelis attrūko Žrm. Mūro šmotas attrūko ir nugriuvo Sn. Kap ledas didelis attrūko [nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkaitais — adv. pakaitomis: Idant toje rūmėj šakelės vaisinės, per 4 ar 5 colius nuo savęs attolintos, patogiai atkaitais leistųsi surėdyti S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmainai — atmainaĩ adv. pakaitomis: Vieną dieną ganysma bandą, kitą dieną kiaules, atmainaĩ Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karčiuotis — karčiuotis, iuojasi, iãvosi pasikeisti, pakaitomis dirbti: Karčiuokitės ir pasikarčiuodami grūskite grucę J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžkryžiais — krỹžkryžiais adv. BŽ266, kryžkryžiais Slnt, Ms, Škn 1. kryžmai, kryžiumi: Ten eina krỹžkryžiais keliai į visas puses Užv. Reik padėti nors du medžiu kryžkryžiais Grz. Lūžtvės medžių suvirtusios, vė[ja]s kryžkryžiais suvertė J. 2. skersai ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language